Script Blox Fruit (Fluxus, Delta X, Hydrogen) Mới Nhất 2023

Tháng Bảy 20, 2023 (12 tháng ago)

Tên Script Blox Fruit
Nhà phát hành Roblox
Thể loại Tin Game
Kích cỡ 2MB
Phiên bản 2023
Thông tin MOD Auto Farm, Anti Reset Level,...
Tải trực tiếp google play
Download (2MB)

Script Blox Fruit được dùng để Hack Blox Fruit đình đàm trên Roblox. Nhờ đó bạn sẽ nhanh chóng đưa nhân vật của mình lên cấp, đánh bại đối thủ và có cuộc chơi thật thú vị. Tải ngay Script Blox Fruit Update 19 mới nhất cho Mobile và PC với chia sẻ của Natushare trong bài viết này.

Bạn kéo xuống dưới hoặc NHẤN VÀO ĐÂY để xem toàn bộ DANH SÁCH Script.

Script Blox Fruit là gì?

Script Blox Fruit là tập lệnh được tạo nên bởi lập trình viên, nó được dùng để gán vào game nhằm giúp bạn có thể gian lận một số tính năng trong trò chơi. Từ đó bạn sẽ không cần phải khó khăn chinh phục game như cách truyền thống mà có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, nhanh chóng lên cấp cho nhân vật.

Các Script Blox Fruit cung cấp rất nhiều tính năng và bạn cần sử dụng các Client như: Hydrogen, Fluxus, Delta X, Arceus X hoặc để chạy chúng. Tuy nhiên, sử dụng Script Hack Blox Fruit là hành vi gian lận, nếu bạn quá lạm dụng hoặc sử dụng các Script kém uy tín thì rất dễ bị phát hiện. Khi đã bị phát hiện, tài khoản game của bạn nhẹ thì bị khóa tạm thời, nặng thì bị khóa vĩnh viễn.

script-blox-fruit-1
Script Blox Fruit là gì?

Danh sách Script Blox Fruit (Fluxus, Hydrogen, Delta X) mới nhất cho Mobile và PC

Danh sách Script Blox Fruit mới nhất cho Mobile và PC miễn phí được Natushare cung cấp có các tính năng như: Auto: FARM, SEABEAST, BOSS FARM, QUEST MASTERY, TRIAL,… Các Script khác nhau sẽ có các tính năng khác nhau cho game Blox Fruit. Dưới đây là danh sách chi tiết:

collectAllFruit = true --[ TRUE / FALSE ]--
collectOnlyFruitSpawn = false --[ TRUE / FALSE ]--
 loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/BetaFruitFinder"))()

Script FAIFAONo Key:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/PNguyen0199/faifao/main/Protected.lua"))()

Script blox fruit mới nhất – NO KEY:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/Padupo/scrnohop/main/FreeFrai'))()

SCRIPT MKORICRAFT:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/NewScript/main/Comback!.lua",true))()

Script Auto Farm, All Quest, Fruit Mastery, Auto Raid

_G.HohoVersion = "v3"
loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script TurboHub:

loadstring(Game:HttpGet"https://turbohub.xcodehoster.com/Loader.lua")()

Script auto farm,…:

loadstring(game:HttpGet("https://run.mocky.io/v3/b141f78e-9f27-4beb-94a7-7272a80958ce"))()

Script HEATER: Auto Farm, ESP Fruit, Mastery, Auto Raid (Smooth Best)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HeatHuh/HeaterHub/main/HeaterLoader"))()

Script DYNAMIC:

loadstring(Game:HttpGetAsync("https://Dynamic.xcodehoster.com/loader.lua"))()

SAGI Script: Auto Farm, Magnet, Fast Attack, Auto Raid, Quest

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/BestScriptEverr/Main-/main/SagiHub"))()

Script AlchemyHub: Auto Farm, RACE V4, Auto Seabeast, Auto RAID, TP Gear

loadstring(game:HttpGet("https://luable.netlify.app/AlchemyHub/Luncher.script"))()

Script ThunderZ-HUB: AIMBOT, Easy Bounty, PvP, No Miss Skill

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ThunderZ-HUB/HUB/main/Aimbot"))()

BULULUK Hub Script: Auto Farm, Fast Attack, Boss Farm, Auto Quest, Raid…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/BululukMain"))()

MEMAYBEO Script: Auto Fram, Quest, Boss Farm, RACE V4, MASTERY

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/ZPSXHUB/Z/main/MeMayBeo"))()

SAZX Sript: Auto Farm, Super Fast Attack (NO KEY SMOOTH)

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriKunG/Sazxhubnew/main/Protected.lua_4.txt"))()

Script HOHO V3: Auto Farm, Triple Quest, DF Fruit mastery,…

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HohoV2/main/thieunangquahuhuv3.lua'))()

Script Auto Farm, Raid, Mastery, Auto CDK, Soul Guitar

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/WingHub0009z/WingHub/main/Wingzloader"))()

Script ANTI LAG:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/GooD1020/SAZX_KAITANANDAiMbot_update/main/README.md"))()

Script HOHO:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

2X SWITCH Script: Auto Farm/Raid, Fast Attack, DF Fruit Mastery,…

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MkoriCraft/UPDBF2xSwitch/main/Protected%20(3).lua",true))()

Madox Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Fiend1sh/FiendMain/main/MadoxHubKey", true))()

Script TREK Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://sharetext.me/raw/khe4i5620s"))()

Script Fruit Finder:

Fruits = {
"Bird: Falcon Fruit",
"Diamond Fruit",
"Light Fruit",
"Rubber Fruit",
"Barrier Fruit",
"Magma Fruit",
"Quake Fruit",
"Blizzard Fruit",
"Portal Fruit",
"String Fruit",
"Dark Fruit",
"Sand Fruit",
"Ice Fruit",
"Spin Fruit",
"Flame Fruit",
"Bomb Fruit",
"Smoke Fruit",
"Spin Fruit",
"Spring Fruit",
"Kilo Fruit",
"Revive Fruit",
"Chop Fruit",
"Human: Buddha Fruit",
"Bird: Phoenix Fruit",
"Rumble Fruit",
"Paw Fruit",
"Gravity Fruit",
"Dough Fruit",
"Control Fruit",
"Venom Fruit",
"Shadow Fruit",
"Dragon Fruit" ,
"Soul Fruit",
"Leopard Fruit"
}
Valuable = {"Kilo Fruit","Spin Fruit","Spring Fruit","Bomb Fruit","Smoke Fruit","Spike Fruit","Flame Fruit","Bird: Falcon Fruit","Ice Fruit","Sand Fruit","Dark Fruit","Diamond Fruit","Light Fruit","Rubber Fruit","Barrier Fruit","Magna Fruit","Quake Fruit","String Fruit","Portal Fruit","Blizzard Fruit","Revive Fruit","Chop Fruit, Dough Fruit","Shadow Fruit","Venom Fruit","Control Fruit","Dragon Fruit","Soul Fruit","Leopard Fruit"} ------ it will stop the script if you got this fruit
Webhook = "" --------------------------------Optional
Store = true  --------------------------------Auto Store after it got the fruit
Safeplace = true ----------------------------- Safeplace 
Repeat = true --------------------------------- Repeat continues hopping
-----------------------------------------------------------------------
loadstring(game:HttpGet"https://gist.githubusercontent.com/NotHubris/4e6fdc88d84c30afa9b28c590f273bbf/raw")()

NaJaxHub Script:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NaJaxHub/FreeHack-/main/NaJaHubByMrMaxNaJa.txt"))()

Script Uranium (Ko cần GET KEY):

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Augustzyzx/UraniumMobile/main/UraniumKak.lua"))()

Script Zee Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://dkub.link/ZeeHubFast"))()

DOMADIC HUB:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Domadicoof/Domadicoof/main/Domadichub/NottoGay/Start.ranscript"))()

Script Cokka Hub:

loadstring(game:HttpGet("https://codeberg.org/CokkaHub/Loadstring/raw/branch/main/CokkaHub.lua"))()

Script Maru Hub:

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/NinoGod/Free-Script/main/Maru-x-Hub-Free.lua'))()

Script MAMAhub:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/MAMAhub1/Mmahub/main/README.md"))()

Script Farinha Hub:

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/pokelok/Farinhahubpro/main/HUB')()

NickelHUBB – EZ BELI:

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/ChestFarmOp"))()

Script Hole Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/HoleHub/HoleHub/main/HoleMainLoader"))()

SONIC Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/NickelHUBB/SonicTuru/main/Protected-25.lua"))()

JJT Hub (Ko get Key)

loadstring(Game:HttpGet"https://raw.githubusercontent.com/JJTChannel/JJTxHUB/main/Re-come.lua")()

NEXUZ Hub

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/NexuzHub/Main-/main/Script"))()

Script 0: HOHO Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script 1: FTS V1 Hub

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/tufreescript/FTS-X-Hub/main/FTSXHUB%20V1'))()

Script 2: Speed Hub X

loadstring(game:HttpGetAsync("https://raw.githubusercontent.com/ahmadsgamer2/Speed-Hub-X/main/SpeedHubX"))()

Script 3: Anti reset Level

loadstring(game:HttpGet('https://raw.githubusercontent.com/acsu123/HOHO_H/main/Loading_UI'))()

Script 4: HALOxHUB

loadstring(game:HttpGet'https://raw.githubusercontent.com/HALOxHUB/ScriptLoader/main/Loader.lua')()

Script 5: Destiny Hub

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/KudoCon/DestinyHub/main/DestinyKey"))()

Hướng dẫn Get Key và chạy Script Blox Fruit trên Hydrogen, Delta X, Fluxus

Để chạy Script Blox Fruit các bạn sẽ cần sử dụng đến Client Hydrogen, Delta X hoặc Fluxus. Sau đó tiến hành theo các bước chi tiết như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt Hydrogen hoặc Fluxus về điện thoại của bạn.

Bước 2: Sau khi cài đặt thành công, các bạn Get Key như bình thường để mở Menu Hydrogen hoặc Fluxus.

Bước 3: Mở Menu Hydrogen hoặc Fluxus lên, sau đó dán Script bạn đã Copy ở trên và nhấn “Execute…” để chạy Script.

cach-chay-script-blox-fruit-1
Dán Script bạn đã Copy

Bước 4: Chạy Script Blox Fruit thành công các bạn sẽ được Menu để tùy chỉnh các tính năng trong game. Bạn sẽ bật các tính năng mình muốn và bắt đầu trải nghiệm game thôi.

cach-chay-script-blox-fruit-2
Chạy Script Blox Fruit thành công

Cực kỳ đơn giản và dễ dàng thực hiện việc chạy Script ROBLOX Blox Fruit. Nếu trong quá trình thực hiện có bất kỳ khó khăn hay xảy ra vấn đề gì, các bạn có thể để lại bình luận dưới bài viết này, Natushare sẽ giúp bạn trả lời.

Kết bài: Hy vọng với các Script Blox Fruit được Natushare chia sẻ trong bài sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế trong game và trải nghiệm những tính năng tuyệt vời. Hãy chọn ngay 1 Script bất kỳ được chia sẻ trong bài để chơi game và tận hưởng những phút giây thú vị các bạn nhé! Chúc các bạn thực hiện thành công.

Download (2MB)
5/5 (10 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *